Eğitmenler /Mentors

berna-kurtBerna Kurt

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimi alan Berna Kurt; sırasıyla araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı Kültür Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi yüksek lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi doktora programlarını tamamladı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyelisi olarak çalışan Kurt; icracı, çevirmen, yazar ve eğitmen olarak çeşitli projelerde yer aldı. Kurt, dans tarihi, etnokoreoloji, performans çalışmaları, toplumsal cinsiyet, siyaset kuramları gibi çeşitli disiplinleri birleştirerek çalışmalarını yapıyor ve bazı yazılarını da http://dansyazilari.blogspot.com.tr/’de paylaşıyor.

Berna Kurt studied Political Science, Arts Management and Modern Turkish History. With the support of Bimeras Cultural Foundation, participated in Critical Endeavour educational and workshop programme for emerging dance and performance journalists, organized in the framework of ImPulsTanz International Dance Festival, 2008. Involved in various contexts as performer, translator, writer and instructor. Combines various disciplines like dance history, ethnochoreology, performance studies, political theory and gender studies and shares some of her work at http://dansyazilari.blogspot.com.tr/. Currently working at the Department of Arts Management of Istanbul Aydın University.orsolya kor.pngOrsolya Bálint

Orsolya Bálint, Macaristan’ın önde gelen haftalık kültür yayını Vasárnapi Hírek’te film, medya ve son dönemde das üzerine, 13 yıldır köşe yazarlığı ve eleştirmenlik yapıyor.

Macaristan bağımsız sanatçılarından oluşan L1 Derneği’nin üyelerinden biri olan Bálint, Budapeşte’nin tek hareket odaklı performans sanatları festivali olan L1danceFest’ine katkı sağlıyor. 2014’ten bu yana L1 Derneği’nin Eleştirmenlerin Kendi Kendine Öğrenme Atölyesi KÖM’ün başkanı ve yazarlarından. Diğer KÖM üyeleriyle beraber uluslararası dans festivallerine ve atölye çalışmalarına katılarak, bloglarında (http://dancescript.blogspot.com/), dans yazarlığında yeni bir kapsam ve jargon oluşturmak ve gelişen ve olumlu bir yolla eleştiriyi oluşturmak üzere İngilizce olarak yorum ve incelemelerini yazıyor. Bálint, aynı zamanda, sanatçılar, eleştirmenler ve izleyici arasında bir diyalog yaratmak ve kolektif düşünmeyi desteklemek üzere, düzenli olarak, koreograflar ve dansçılar ile açık konuşmalar yürütüyor.

Orsolya Bálint is a columnist and critic of the leading Hungarian cultural weekly Vasárnapi Hírek, where she has been writing movie, media and more recently dance reviews for 13 years. As a member of L1 Association of Hungarian independent artists, she is a regular contributor to L1danceFest, the one and only annual movement-based performing arts festival in Budapest, Hungary. Since 2014, she has been leader and editor of the Critics’ Self-educating Workshop KÖM by L1 Association. Together with other KÖM-members she visits international dance festivals and workshops, writes reviews and interviews in English for their blog (http://dancescript.blogspot.com/), working towards establishing a new vocabulary in dance writing and a progressive & positive way of criticism. She also regularly leads open discussions with choreographers and performers to start a dialogue and a collective thinking between artists, critics and the audience.