Burada Okuyoruz / Reading Here

Burda Okuyoruz, Dans Yazım Projesi’nin, Türkiye’deki çağdaş dans izleyicisi için, bu alanda kültür ve bilgisini deneysel ve kolaboratif öğrenme yoluyla zenginleştirmek amacıyla geliştirdiği yaklaşımdır.

“Burada okuyoruz” düzenli buluşmalarında, belirli bir konuyu ele alarak, katılımcıların bligi ve gerçek deneyimleri üzerinden beraber yorumlamalar yapacağız. Buluşmalarda, tartışmalar çağdaş dans ve performans üzerine belirlenen konuya katılımcıların farklı açılardan bakış açılarıyla yönlendirdiği yöntemlerle gerçekleştirilecek. Beraber konuyu ve bilgi seviyemizi ileriye taşımak ve yaratıcı yorum ve öneriler geliltirmek üzere ortaya soruların atıldığı ortak bir paylaşım alanıdır.

Her buluşmadan önce, halihazırda ne bildiğimizi fark etmeye ve bu bilgimizi nasıl geliştirebileceğimize dair sorgulamalara faydası olacağı düşünülerek derlenen “Önerilen Metinler”, katılımcılar ile paylaşılacaktır.


Reading Here is part of the project Dans Yazım. It is designed for the audience of the contemporary dance scene in Turkey to enrich their cultural and educational experiences about contemporary dance through experimental and collaborative approach.

During our regular meetings of “Reading Here” we approach an issue and highlight its possible interpretations through the knowledge and life experience of the participants. The discussions will follow the participants’ lead and their focus will be contemporary dance and performance art, both approached from various angles. We won’t lecture, but pose questions together and open the way to these individual and creative interpretations.

We provide the “Recommended Literature” before each meeting to examine what we already know and encourage to raise further questions about the given issue.

Burada Okuyoruz I / Reading Here I

Müze veya galerilerde performans gösterimleri / Do Performances Belong to Museums and Galleries?

Burada Okuyoruz II / Reading Here II

İzleyenler ya da deneyimleyenler gözünden çağdaş dans ve performans sanatı / Contemporary dance and performance art through the eyes of the spectator