Akademi / Academy

Dans Yazım, bu alana ilgi duyanların teorik bilgi ve pratik becerilerini geliştirmeleri için çağdaş dans hakkında çeşitli atölye çalışmaları düzenlemektedir. Çağdaş dans tarihi, önemli dönüm noktaları, sanatçıları gibi temel bilgilerin yanı sıra ışık, ses, hisleri yazmak gibi daha özelleşmiş içerikler sunarak izleyici ve yazarların bir çağdaş dans ve performans eserini değerlendirirken geniş bir çerçeveden bakabilmelerini ve böylece eserini kendi özgün dillerini geliştirmelerini hedefler.


Dance Writing (Dans Yazım) is a project that wishes to contribute to the emergence of dance writers through both theoretical and practical input. During the theory workshops, the participants are not only led through the essentials of dance criticism by experienced mentors, but also get an insight to the fundamental parts of a dance performance by invited professionals from the relevant field. Dans Yazım provides a unique opportunity to reveal and develop the different approach and individual style of each participant and tries to boost the presence of dance writing online by creating an active and interactive platform between the audience, critics and the artists themselves.